Kennismakingsgesprek
Eerste contact, waarin de wensen van het project worden opgenomen en in overleg wordt bepaald hoe het te volgen traject er uit gaat zien (duur ca 1.5 uur).
Aan dit openingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Ontwerp & Advies
Tijdens het kennismakingsgesprek kan besloten worden dat het e.e.a. vervolg kan krijgen door het uitbrengen van een ontwerp/tekeningen en het geven van adviezen. Het ontwerp geeft een zo goed mogelijk beeld weer van het betreffende project, waarbij uitgebreid rekening wordt gehouden met zaken als ruimtelijkheid, verhoudingen, functionaliteit en sfeer.
Het uurloontarief welk hierbij gehanteerd wordt bedraagt € 85,- exclusief BTW.

Begeleiding
Na ontwerp kan bij uitvoering van derden (anders dan Arthur Poort Interieurs) beroep worden gedaan op begeleiding c.q. bewaking van de ontwerpen m.b.t. de uitvoering.
Het uurloontarief dat hierbij gehanteerd wordt bedraagt € 85,- exclusief BTW.